Doorlopend lidmaatschap

De VU heeft een verandering doorgevoerd waardoor leden elk jaar contributie moeten betalen. Op basis hiervan kan de VU onze leden tellen en zo de subsidie bepalen die GeoVUsie krijgt. De afgelopen jaren zaten we nog in een transitieperiode, waar ouderejaars (lichting ’17 en daarvoor) die voor hun hele studieperiode (bachelor) hebben betaald konden aan geven dat ze nog lid zijn. Deze fase is nu ten einde gekomen en daarom dient er een vaste jaarlijkse contributie betaald te gaan worden. Hiervoor moeten ouderejaars, die voorheen actief moesten aangeven lid te zijn, nu de volgende incasso invullen.

Machtiging doorlopende SEPA incasso contributie
Naam : GeoVUsie
Adres : Boelelaan 1085
Postcode : 1081HV
Land : Nederland
Woonplaats : Amsterdam
Incassant ID : NL78ZZZ405341510000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan studievereniging GeoVUsie om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven in overeenstemming met de opdracht van studievereniging GeoVUsie.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Een afschrijving staat gelijk aan een jaar lidmaatschap bij studievereniging GeoVUsie.

Bedrag: €5,- jaarlijks