LievenseCSO

LievenseCSO
LievenseCSO is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, water en omgevingsvraagstukken. LievenseCSO is gespecialiseerd in waterbouw, ondergrondse leidingen, bodem en ruimtelijke planvorming. Onze focus ligt op delta’s, kustgebieden en riviervlakten. De menselijke activiteiten in deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden brengen specifieke infrastructurele en milieukundige vraagstukken met zich mee.

Voor meer informatie: www.lievensecso.com