Nelen & Schuurmans

Nelen & Schuurmans is een water management consultancy & IT bedrijf. Onze missie: bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat bereiken we door de beste informatie beschikbaar te maken voor besluitvorming middels onze IT en consultancy diensten.

Op het gebied van IT bieden we met Lizard een datawarehouse en analyse platform voor de fysieke leefomgeving. Met 3Di bieden we hydrodynamische model software aan waarmee integraal gerekend kan worden aan water.

Op het gebied van consultancy zijn we actief binnen de thema’s stedelijk water, omgeving & klimaat, waterveiligheid & overlast, operationeel waterbeheer & energie en water & agri.

Wereldwijd voeren we projecten uit en worden onze IT-services toegepast. We hebben een brede klantenkring bestaande uit overheden, bedrijven en NGO’s.

Meer informatie is te vinden op:
https://www.nelen-schuurmans.nl/
https://3diwatermanagement.com
https://www.lizard.net/
https://www.linkedin.com/company/nelen-&-schuurmans/
https://twitter.com/nelenschuurmans