Vereniging

GeoVUsie is de studievereniging voor studenten Aardwetenschappen en Aarde en economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De vereniging werd in 1980 opgericht als fusievereniging uit het as van de G.V.V.U. (Geologische Vereniging Vrije Universiteit) en Varenius (Fysisch geografen-vereniging) en is sindsdien uitgegroeid tot een actieve vereniging met bijna 500 leden.

GeoVUsie kent een aantal doelstellingen. De belangrijkste zijn een goede oriëntatie op het bedrijfsleven bieden en de sociale cohesie tussen de studenten te bevorderen. Om dit te bewerkstelligen organiseren het bestuur en de vele commissies een verscheidenheid aan activiteiten. Zo zijn er studiegerelateerde activiteiten, zoals lezingen, excursies en de tweejaarlijkse Aardwetenschappelijke Loopbaandag; maar ook minder inhoudelijke zoals sportactiviteiten, borrels en feesten.

Daarnaast kun je bij ons terecht voor al je boeken en veldwerkmaterialen, die we onze leden voor een scherpe prijs kunnen aanbieden.

Kamer F-045 van het W&N-gebouw is de Studentenkamer van GeoVUsie, ook wel bekend als de ‘Houtzagerij in den Koele Blonde’. Hier kun je terecht om te lunchen, koffie te drinken, gewoon even niks doen of voor onze wekelijkse borrel. De zogenaamde Donderdorst vindt elke donderdag plaats vanaf 17.00 uur. Hier kun je met je medestudenten en docenten een heerleyck Brand biertje van de tap drinken.

JOB ALERT – Nationaal Watertraineeship

JOB ALERT – Klimaatadaptatie, bodemenergie in relatie tot de energietransitie, implementatie van de Omgevingswet …
Provincies spelen een belangrijke rol in deze uitdagende opgaven. Wil jij bij een provincie van betekenis zijn? Voor verschillende posities zoeken wij kandidaten die zich goed voelen bij een strategische rol waarbij je proactief handelt, kritisch denkt en hiervoor opkomt.
Past dit bij jou? Neem contact op met Marly Zweerts via mzweerts@natuurlijktalent.nl en schrijf je in voor de digitale informatieochtend via https://nationaalbodemtraineeship.nl/actueel/agenda/.

GeoVUsie

GeoVUsie is the study association for students of Earth Sciences and Earth, Economics and Sustainability at the Vrije Universiteit in Amsterdam. The association was established in 1980 as a merged association from the ashes of the G.V.V.U. (Geological Association Vrije Universiteit) and Varenius (Physical Geographers Association) and has since then grown to be an active association with almost 600 members.

GeoVUsie has set several important goals. The most important ones are to stimulate a good orientation within trade and industry and to increase social cohesion among the students. To accomplish this the board, with its many committees, organizes a broad variety of activities. Examples of this would be study related activities like lectures, excursions and the two yearly Earth Sciences and Career Event; but also less substantive activities like sport activities, social drinks and festivities.

Besides this students can always come by for all of their books and field work materials, which we are able to offer for a competitive price for our members.

Room F-045 in the W&N-building is the Students Room of GeoVUsie, also known as the ‘Houtzagerij in den Koele Blonde’. Here you can enjoy your lunch, have a cup of coffee, take some time off or join us for our weekly social drink. The social drink named the ‘Donderdorst’ takes place on every thursday from 17:00 onwards. Here you can enjoy an exquisite Brand draft beer with your teachers and fellow students.