Vertrouwenspersonen GeoVUsie

Binnen GeoVUsie streven wij naar een veilige en prettige omgeving voor iedereen. Ondanks onze actieve houding betreffende dit beleid kan er een onwenselijke en/of onprettige situatie plaatsvinden waarbij jij of iemand die je kent is betrokken. Voor deze situatie zijn er binnen én buiten de vereniging verschillende vertrouwenspersonen waarmee je contact kan opnemen. Deze mensen gaan serieus om met klachten en/of opmerkingen en beschermen de privacy van alle betrokken partijen.

Overzicht van vertrouwenspersonen:

  • Ten eerste kan je met opmerkingen en/of zorgen altijd naar het Dagelijks Bestuur. Het bestuur is elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur in de bestuurskamer WN-M138. Verder kan je bellen naar +31-(0)20-5987411 of mailen naar bestuur@geovusie.nl.
  • Als je om persoonlijke redenen geen contact wil opnemen met het bestuur is het ook mogelijk om naar de vertrouwenspersonen van GeoVUsie te gaan. De huidige vertrouwenspersonen zijn Julian Boonstra en Lieke van der Meij. Je kunt contact met ze opnemen via julian1998@quicknet.nl en ljvandermeij@gmail.com.
  • Prof. dr. Wim van Westrenen is ook een vertrouwenspersoon voor GeoVUsie. Hij is te bereiken via zijn e-mailadres w.van.westrenen@vu.nl of zijn telefoonnummer +31 20 59 87279.
  • Ook prof. dr. Klaudia Kuiper is een vertrouwenspersoon voor GeoVUsie. Zij is bereikbaar op de VU in haar kamer H-336 van het W&N-gebouw.  Verder is ze ook te contacteren via k.f.kuiper@vu.nl en +31 20 59 83559.
  • Verder heeft de VU ook twee vertrouwenspersonen voor haar studenten, deze zijn te bereiken via vertrouwenspersonen-studenten@vu.nl.
  • Ten slotte is er een matrix waarin een overzicht wordt gegeven naar wie je toe kan gaan met welke kwestie, deze is te vinden via deze link.