Commissies

GeoVUsie telt diverse commissies. Van commissies voor de organisatie van lezingen, studiereizen en bedrijfsbezoeken tot commissies voor feesten en veel gezelligheid. 

GeoVUsie kent de volgende commissies:

Batavierenrace Commissie

De Batavierenrace Commissie is opgericht in 2018. Deze commissie heeft als doel de deelname van GeoVUsie te verzekeren voor de grootste estafetterace ter wereld; de Batavierenrace. De route van de race gaat van Nijmegen naar Enschede en beslaat een afstand...

Binnenland en Bedrijven Commissie

De Binnenland en Bedrijvencommissie organiseert door het jaar heen een binnenlandexcursie en een of meerdere bedrijvendagen. De binnenlandexcursie is een excursie in Nederland naar een meestal voor Aarde, economie en duurzaamheid-studenten interessant...

Committee International Activities

Het Committee International Activities (CIA) is opgericht in december 2009. De Master Introductie Commissie en de KIK (Commissie Internationale Contacten) zijn opgeheven en hun taken overgedragen aan de CIA, uitwisselingen die voorheen door de KIK en...

Feestcommissie

De Feestcommissie kan met recht de aorta van de Vereniging worden genoemd. Pilsaorta welteverstaan. Ze organiseert gedurende het hele collegejaar de befaamde Donderdorst, deze vindt plaats op donderdagen vanaf 17.00 uur in de Houtzagerij in den koele...

Galacommissie

De Galacommissie (gala@geovusie.nl) organiseert tijdens de lustra een lustrumgala. Huidige commissie 2020 Voorzitter Marjolein Daeter Secretaris Rosa Rijsdijk Penningmeester Bobbie Fabels Commissielid Daan...

Geluidsapparatuur- en techniekcommissie

De Geluidsapparatuur- en techniekcommissie (GATcie) houdt zich elk jaar weer bezig met een breed scala aan audio-gerelateerde evenementen. Zo valt er op het SI-weekend 72 uur lang, non-stop, 1200W aan teringherrie te bewonderen. Een streling aan het adres...

GeoCult

De GeoCult organiseert gedurende het collegejaar (min of meer) culturele evenementen. Het is moeilijk te zeggen wat nou precies cultureel is, maar we doen in ieder geval leuke dingen die je misschien niet zo snel uit jezelf zou gaan doen. Wil je...

Geoflex bv. bv.

De Geoflex bv. bv. organiseert gedurende het collegejaar iedere twee weken een interessante aardwetenschappelijke en/of aarde en economische lezing. Om de week regelen zij een spreker die een lezing houdt over zijn of haar vakgebied. De lezingen zijn...

GeoWeb

De GeoWeb commissie is in het leven geroepen om de website en de GeoWiki van GeoVUsie te onderhouden. De GeoWiki wordt hierin niet meer onderhouden, maar de commissie zorgt er wel voor dat de website up to date blijft en zorgt daarbij regelmatig voor...

Jaarboekcommissie

Elk jaar wordt er een Jaarboek gemaakt van het afgelopen GeoVUsie-verenigingsjaar. Hierin staan de belangrijkste activiteiten van alle commissies en gebeurtenissen beschreven, vaak met smeuïge citaten en verhalen. Na afloop van een Lustrumjaar wordt ...

Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie bestaat uit een stel doorgewinterde penningmeesterveteranen die er alles aan doen om frauduleuze praktijken in het bestuur te voorkomen...Zeggen ze. Dat er elk jaar een groot bedrag afgeroomd wordt door diezelfde Kascontrolecommissie ...

Nieuw Bestuur Commissie

De Nieuw Bestuur Commissie is de commissie die zich ontfermt over potentiële bestuurskandidaten. De Nieuw Bestuur Commissie probeert alle geïnteresseerden te informeren en adviseren middels verscheidene activiteiten en het proces van bestuursvorming i...

Ouderdagcommissie

De Ouderdagcommissie verzorgt ieder jaar een dag waarbij alle ouders op bezoek kunnen komen op de VU. De ouders krijgen verschillende colleges, workshops en lezingen, zodat zij een idee krijgen waar de studie van hun zoon of dochter over gaat. Wil je...

PaparazCie

De PaparazCie is opgericht tijdens de jaarvergadering in december 2009. Het doel van de commissie is om foto's te nemen bij alle activiteiten die door GeoVUsie worden georganiseerd. De commissie levert deze foto's in bij het Bestuur zodat ze vervolgens...

Redacie

De Redacie verzorgt de uitgifte van het verenigingsblad de "Nog Steeds" en de alternatieve studiegidsen. De Nog Steeds is een verwijzing naar het vroegere faculteitsblad de "ALWeer". De uitgifte van dit veel gelezen blad binnen GeoVUsie werd in 2005...

Reuniecommissie

De reüniecommissie is een lustrumcommissie die eens in de vijf jaar een reünie organiseert Huidige commissie 2020 Voorzitter Leonie Hemelrijk Commissielid Quinty Boosten Commissielid Jasper Bosschaart Commissielid ...

Introductiecommissie

De Introductiecommissie draagt zorg voor de organisatie van de Introductieweek (IDEE-week) voor de aankomende studenten Aardwetenschappen en Aarde, Economie en Duurzaamheid. Aan het begin van het collegejaar begeleiden de leden van de SI-commissie...

Sportcie

De Sportcie organiseert door het hele jaar heen de sportieve evenementen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een zaalvoetbaltoernooi, volleybaltoernooi, een van Alebeek toernooi, een zeilweekend en de Batavierenrace. Dit zijn activiteiten die vrijwel elk...

Symposiumcommissie

Op de jaarvergadering van 2010 is door de ALV besloten dat GeoVUsie voortaan elke twee jaar een symposium organiseert. Omdat er om het andere jaar een symposium wordt georganiseerd worden leden van de symposiumcommissie voor twee jaar in de commissie...

Tripcie

De Tripcie is een bestuurscommissie die ieder jaar een weekend weg organiseert naar een stad in Nederland. Tijdens dit weekend komen veel Aarde, Economie en Duurzaamheid gerelateerde onderwerpen aan bod. Huidige commissie 2024 Commissielid...

Vakancie

De Vakancie is opgericht in 2007 in navolging van de in augustus 2006 georganiseerde trektocht naar Luxemburg. De Vakancie organiseerde tot en met 2011 elk jaar 2 vakanties: Een trektocht in de zomer en een wintersport in het voorjaar. De organisatie...

Verenigingsdichter

Op de ALV van 8 december 2009 (het was inmiddels 9 december) is, net nadat het bestuur van 2010 geconstitueerd was, bij de rondvraag een verzoek ingediend tot aanstelling van een verenigingsdichter. Dit verzoek werd gehonoreerd door de ALV en dus heeft...

VIP-cie

In de Vinger In de Pap-commissie van GeoVUsie zitten leden die hun sporen binnen de vereniging verdiend hebben door activiteiten in commissies of het Dagelijks Bestuur. Door deze ervaring zijn zij de ideale personen voor het geven van advies aan de commissies...

Sponsoren