Galacommissie

De Galacommissie (gala@geovusie.nl) organiseert tijdens de lustra een lustrumgala.

Huidige commissie

2020

Voorzitter Marjolein Daeter
Secretaris Rosa Rijsdijk
Penningmeester Bobbie Fabels
Commissielid Daan Sonneveld
Commissielid Marjolein van Oorschot

Oud commissies

2015

Commissielid Ian van Zaanen
Commissielid Chloé Buijtendijk
Commissielid Bas van der Velden
Commissielid Danny do Quang
Commissielid Jessie Rodermans

Sponsoren