Reuniecommissie

Reuniecommissie

De reüniecommissie is een lustrumcommissie die eens in de vijf jaar een reünie organiseert

Huidige commissie

2020

Voorzitter Leonie Hemelrijk
Commissielid Quinty Boosten
Commissielid Jasper Bosschaart
Commissielid Iris van der Werf
Commissielid Naomi Lamers
Commissielid Thijmen van der Wielen

Oud commissies

2015

Voorzitter Alexander Kok
Secretaris Annelotte Weert
Penningmeester Bram Wassenaar
Commissielid Ellen Schulten
Commissielid Tim Grandjean
Commissielid Lisa Hageman

Sponsoren