Verenigingsdichter

Verenigingsdichter

Op de ALV van 8 december 2009 (het was inmiddels 9 december) is, net nadat het bestuur van 2010 geconstitueerd was, bij de rondvraag een verzoek ingediend tot aanstelling van een verenigingsdichter. Dit verzoek werd gehonoreerd door de ALV en dus heeft GeoVUsie sindsdien een verenigingsdichter. Stefan Peters had de eer de eerste te zijn. Hij heeft in 2010 menig gedicht voorgedragen. Op een ACV, de constitutieborrel van Tartaros, de DichtDonderdorst en bij nog meer gelegenheden. Ook is een gedicht geplaatst in de Nog Steeds en heeft Stefan samen met de Jaarboekcommissie aardwetenschappelijke gedichten geplaatst in het jaarboek van 2009. Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar verenigingsdichter@geovusie.nl

Huidige dichter performer

2024: Niek van der Hoek

Oude dichters

2023: Marion Kroon

2022: Tom Hoogeboom

2021: Niels Poelwijk

2020: Brecht Reintsema

2019: Jesper Volmer

2018: Marc Heemskerk

2017: Jorrit van der Schot

2016: Maarten van Diepen

2015: Bas van der Velden

2014: Sietze de Graaff

2013: Emmeke Bos

2012: Wilmer Roest

2011: Frank Zwaan

2010: Stefan Peters

Sponsoren