VIP-cie

In de Vinger In de Pap-commissie van GeoVUsie zitten leden die hun sporen binnen de vereniging verdiend hebben door activiteiten in commissies of het Dagelijks Bestuur. Door deze ervaring zijn zij de ideale personen voor het geven van advies aan de commissies of het Dagelijks Bestuur. Dat zij dit vaker ongevraagd dan gevraagd plegen te doen en vaker dan nodig is, is de aard van het beestje. Natuurlijk zijn de talrijke adviezen die uit de mond van VIPpers komen wel altijd welgemeend en in het belang van de vereniging. Leden van de VIP-commissie zijn vierdejaars of hoger, iets dat het begrip Ouwe Lullen een extra dimensie geeft. Ondanks het feit dat de VIP-commissie niet vanaf de oprichting van GeoVUsie bestaan heeft, is zij wel de enige commissie waarvan de samenstelling duidelijk is vastgelegd in de Statuten:

De Vinger in de Pap (VIP)-commissie staat open voor leden van de vereniging die tenminste drie jaar actief zijn geweest in commissies of in het Dagelijks Bestuur. Tijdens de Jaarvergadering kunnen leden voor en door de VIP-commissie voorgedragen worden; over hun toetreding wordt beslist met een meerderheid van tweederde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen op de Jaarvergadering. De VIP draagt mensen met drie jaar commissie-ervaring in minimaal twee verenigingsjaren altijd voor. Hetzelfde geldt voor mensen die een jaar in een commissie en een jaar in het bestuur hebben gezeten. Voor mensen met twee jaar commissie-ervaring kan een uitzondering in positieve zin gemaakt worden.

De taken…

De VIP-commissie stelt zich ten doel een bindend element te zijn tussen de “oudere” GeoVUsie-actievelingen. Tevens probeert de VIP-commissie de “oude lullen” actief bij de vereniging betrokken te houden. Doordat binnen de VIP-commissie een schat aan ervaring met de diverse commissies en het Dagelijks Bestuur is samengebundeld, fungeren de “VIPpers” ook regelmatig als adviesorgaan voor de commissies en het Dagelijks Bestuur. Normaliter wordt er vergaderd voor iedere AVV en ALV waar de hele vereniging met al haar commissies onder een vergrootglas worden gelegd om zo de voortgang te controleren. In de loop der jaren is ook het “Ongevraagde Advies” tot VIP-eigen verheven. De VIP-commissie heeft hierbij vaak gebruik gemaakt van de fenomenen “VIP-citatie” (vanaf 1996 met grote regelmaat), waarbij door de VIPoudsten een bezoek wordt gebracht aan het DB om de gang van zaken te bespreken. Daarnaast wordt het als zeer nuttig ervaren dat VIPpers ook zelf in de commissies plaatshebben, zo is ervan binnenuit een Vinger in de Pap te genieten.

De activiteiten…

Natuurlijk organiseert de VIP-commissie, zoals iedere commissie van GeoVUsie, een aantal activiteiten. Om te beginnen is daar de 11-Kroegentocht. Deze helse tocht, die in 1987 voor het eerst werd georganiseerd, vindt traditiegetrouw plaats op de eerste vrijdag van maart, op het moment dat Rayonhoofden en Schuimmeesters (= de VIP-commissie) het schuim goed genoeg bevonden hebben. In 2016 werd de 11-Kroegentocht door de VIP-commissie voor de dertigste maal georganiseerd. Het is in de activiteitenlijst van GeoVUsie uitgegroeid tot een fenomeen dat zijn weerga niet kent. Opvallend feit is dat ook voor oud-leden ieder jaar weer enige aantrekkingskracht van de Tocht uitgaat. Om de 11-Kroegentocht winnend af te sluiten moet men over buitengewoon veel tactisch inzicht, maar vooral doorzettingsvermogen beschikken. Ook enkele eigenschappen die neigen naar corruptie worden over het algemeen rijkelijk beloond.

Daarnaast worden in de zomertijd, wanneer de GeoVUsie-jonkies op veldwerk zijn en de “oude lullen” hele dagen verdwaald op de VU rondhangen, de Donderdorsten door de VIP gerund, natuurlijk in samenwerking met het Dagelijks Bestuur en/of (oud-)Feestcommissieleden. Deze doorgaans zeer geslaagde avonden, ook wel Zomerborrels genoemd, hebben vaak een eigen thema en muzieksmaak.

Een andere activiteit georganiseerd door de VIP heeft te maken met het contact met (reeds lang) afgestudeerde VIPpers. Sinds 1996 wordt namelijk jaarlijks het zogenaamde “VIP-4-life-uitje” georganiseerd, waarvoor alle VIPpers uit de geschiedenis worden uitgenodigd. Met de deelnemers wordt een avondje in de stad gepland, waarbij het nodige gegeten en gedronken wordt. Het doel van de activiteit is ervoor te zorgen dat met name afgestudeerden het GeoVUsie-gevoel niet kwijtraken. Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar vip@geovusie.nl.

Een stukje geschiedenis

Op 23 oktober 1986 wordt door GeoVUsielid en drievoudig ex-secretaris Dick Edelman op de Algemene Bestuursvergadering (de voorloper van de huidige Algemene Commissievergadering) een aankondiging tot het oprichten van een “Ouwelullencommissie” gedaan. Hij motiveert zijn voorstel met het argument dat het belangrijk is de leden die een grote bijdrage hebben geleverd aan de groei van de nog jonge vereniging actief bij GeoVUsie betrokken te houden. De “Ouwelullencommissie” moet volgens hem zowel een bindend element als een soort adviesorgaan worden. “Immers, het is zonde om ervaring verloren te laten gaan.”

Het zittende bestuur neemt de aankondiging voor kennisgeving aan en belooft hier serieus over na te denken. Natuurlijk komt de “Ouwelullencommissie” er niet.

Op de ALV van 19 december 1986 blijkt het quotum dat nodig is voor de voordracht van Ereleden (40 leden) niet aanwezig. Hierop wordt voorgesteld om een soort ’tussenstation’ op te richten, waarin leden zitting hebben die nog niet afgestudeerd zijn en die zich de jaren ervoor buitengewoon actief voor GeoVUsie hebben getoond. De eisen voor het lidmaatschap van deze commissie worden door de vergadering als volgt vastgesteld: men dient minimaal vierdejaars student te zijn en minimaal twee verenigingsjaren actief zijn geweest in commissies of het bestuur. Nadat het voorstel tot oprichting van de zo te noemen “GeoVIPsie” is gedaan, wordt deze met 26 stemmen voor, 7 tegen en 4 onthoudingen opgericht. Tot eerste “GeoVIPpers” worden onder andere Han Grobbe, Maarten van der Sande en (natuurlijk) Dick Edelman benoemd.

In 1988 wordt de “GeoVIPsie” op een Algemene Bestuursvergadering door toenmalig voorzitter Michel Meeuwsen aangespoord een voorzitter te benoemen. Maarten van der Sande reageert hierop door te zeggen dat “Ouwe lullen geen leider nodig hebben.” Hierna wordt Maarten wel steeds als woordvoerder namens de “GeoVIPsie” aangesproken, iets dat hij tot en met 1990 zal doen. Pas in 1991 komt het woord VIP-oudste in zwang en de eerste die zo genoemd wordt is, mogelijk tegen wil en dank, Ron Kaandorp. Dit vindt zijn hele simpele oorsprong in het feit dat VIP-vergaderingen steevast bij hem thuis plaatsvonden, omdat hij nu eenmaal het grootste huis tot zijn beschikking had. Uit deze tijd stamt ook het aanvangstijdtip van vergaderingen, 20.37 uur exact.

Hoewel de commissie als zodanig nog steeds als één geheel opereert, en dat ook zal blijven doen, is wederom een traditie geboren en de jaren erna is er dan ook steevast een VIP-oudste: Ron Kaandorp (1991 en 1992), Rikkert Moeys (1993), Matthijs Zaal (1993 en 1994), Olaf Duizendstra (1995 en 1996), Malika Gronloh (1997), Annemieke van der Klis (1998), Michiel Bontenbal (1999 en 2000), Aard-Jan Wullink (2000-2002), Sybrand van Beyma en Willeke Smit (2002-2003), Bart de Vries (2004-2006), Judith van Hagen (2006-2008) en Marten ter Borgh (2006-2009), Guido Beenakker en Marcel van Helden (2009-2010), Bertram Uunk en Martine van der Linde (2011-2012), Alexander Kok (2013), Gianni Jesterhoudt (2013-2014), Bram Wassenaar en Hannes Groot (2014-2015), Ellen Schulten en Lennart Querelle (2015-2016), Lisa Hageman (2016-2017), Teun Beemster (2016-2018), Jelle Arendsen (2018-2019), Jesper Volmer (2018-2019), Jeffry van Mansom (2019-2021), Rosa Rijsdijk (2020-2022), Lieke van der Meij (2021-2022), Julian Boonstra (2022-2023) en Niels Poelwijk (2022-2023). De huidige VIP-oudsten zijn Lieuwe de Haan en Tim Schipper.

De “GeoVIPsie” is in 1991 omgedoopt tot ViP (met een kleine i)-commissie, waarna het bij de Statuutswijziging van 1993 “VIP-commissie” is geworden.

VIP

Leonie Hemelrijk Martijn Reijners
Kiki du Pau Rosa Rijsdijk
David van Diepen Caroline Goossens
Tom Hoogeboom Jeffry van Mansom
Daniël Sonneveld Marc Heemskerk
Vera Hoogland Niek van der Hoek
Edwin Kruitbosch Jaap Jorritsma
Thijmen van der Wielen Rodney del Rosario
Femke van Zanten Lieke van der Meij
Jelle Stam Abe Ferwerda
Tycho Kersten Tim Schipper
Quinty Boosten Lieuwe de Haan
Tom Limburg Bart Hijne
Julian Boonstra Casper Schutte
Vincent Schriever Marijn Tromp
Gijs Langeveld Niels Poelwijk
Charlotte Kaijzer Donna Dieperink
Laurens Tromp Anneloes Teunisse
Denise Kluft Eva Engelchor
Femke van Haaster Marjolein van Oorschot
Bente Schriever Jasper Arendse
Bente Janssens Bram Huis
Brecht Reintsema Devin Sassen
Jelle Moerman Jetske de Jong
Jur van Gestel Lucas Westerhof
Marit Jeijsman Naniek Scherpenzeel
Reggie Karssiens Sjoerd Orru
Thomas van den Bosch  

VIP4Life

Hans van Alebeek (1991) Bernd Andeweg (1991)
Peter Assenberg Patrick Bacon (2001)
Peter Bakker (1990) Mirja Baneke (1991)
Patricia Bannier (1992) Peter van der Beek (1985)
Frits Beekman (1986) Hans de Beer (1989)
Caroline Beijdorff (1990) Sybrand van Beijma (1998)
Ymke van den Berg (1996) Martine van den Berg (1991)
Guus van den Berg (1988) Imke Berger (1997)
Annemarie van Biemen (1994) Jacoline Bijlsma (1984)
Thom Bogaard (1987) Paul Bogaard (1990)
Michiel Bontenbal (1995) Hilbrand Boschma (1982)
Laurens Bouwer (1995) Joost Brandsma (1998)
Seger van den Brenk (1986) Jop Brijker (1996)
Wouter Brokx (1993) Ellen de Bruijn (2001)
Ilja Calvelage (1994) Suzanne Castelein (1988)
Arthur Coevert (1994) Maarten Corver (2000)
Anouk Creusen (1995) Elske van Dalfsen (1995)
Gert Dekker (1989) Joos Dekkers (2000)
Marlies Dekkers (1988) Jerry van Dijk (1994)
Noortje Dijkstra (2003) Annemieke van Doorn (1997)
Arjan van Doorn (1988) Sonja Döpp (2001)
Larissa Drysdale (1990) Mimi Eelman (1992)
Nienke Eernisse (1986) Ernst Eisma (1994)
Wybrand van Ellen (1982) Ferdi van Engelen (1985)
Gilles Erkens (1998) Sietse van Erve (1998)
Bas van der Es (1988) Arnout-Jan Everts (1985)
Eelco Felser (1991) Willem Flierman (1992)
Jurgen Foeken (1992) Roland Frederiks (1997)
Arnoud Frumau (1986) Ton Garritsen (1981)
Jelle de Gier (1998) Laura Glasbergen (2004)
Hazel Goedhart (1998) Eveline de Graaff (1996)
Han-Willem Grobbe (1983) Boris Webbers (2001)
Mirek Groen (2002) Malika Gronloh (1992)
Karlijn de Groot (2001) Ceciel van der Gulik (1989)
Gisela de Haas (1989) Lizzy Hagen (1991)
Judith van Hagen (2002) Marinus den Hartogh (2003)
Jan Hartsink (1984) Jeffrey Haspels (1991)
Marit Heideman (1994) Bart Hendriks (1992)
Dimmie Hendriks (1997) Michel Hensens (1987)
Gijs Hillenius (1986) Jasper van der Hoef (1990)
Thomas Holmes (1998) Peter Holswilder (1984)
Merel Hoogmoed (2001) Arno Hooijboer (1993)
Dina Hooijkaas (1998) Florian ten Horn (2001)
Jippes Huibregtse (1991) Yvette Huigen (1991)
Marjel Janssen (1986) Hielke Jelsma (1984)
Alastair John (1993) Timothy John (1996)
Lieke de Jong (2002) Simone de Jong (1999)
Robert de Jonge (1983) Theo Jongewaard (1989)
Marike Jungerius (1989) Ilse Kamerling (2002)
Lorien Kater (1990) Saskia Keesstra (1992)
Josine Kelling (1988) Arjo Kemink (1989)
Jop Klaver (2004)  Richard Klein (1987)
Annemieke van der Klis (1992)  Martin Koelman (2000)
Auke Kok (1996)  Maartje Koning (1996)
Marije van Koolwijk (1993)  Eric Koomen (1986)
Paul van Kooperen (1978)  Anita Kos (1988)
Amber Kreleger (1995)  Thomas Kruijer (2004)
Rink Kruk (1993)  Vitek Kuhnel (1978)
Mark de Kuster (2000) Jorrit Lammers (1993)
Cees van der Land (1999)  Xavier van Lanen (1998)
Anco Lankreijer (1985)  Ralph Lasage (1996)
Ronnie Lassche (1986)  Maarten Lechner (1984)
Kees de Leeuw (1986)  Karen Leever (1997)
Mirthe Leliveld (1997)  Niels Lenderink (1990)
Hans Leuvering (1996)  Douwe van Leverink (2000)
Aline te Linde (1995)  Gideon Lopes Cardozo (1995)
Stef Louwers (1983)  Jeroen van der Lubbe (2000)
Hilde Ludwig (1993)  Sophia Luijendijk (2003)
Christine Mak (1981)  Martijn Mars (1988)
Rick van der Meer (1984)  Michael van der Meer (1981)
 Peter Meijer (1991)  Sandra Merten (1998)
 Furu Mienis (1998)  Anne van Mierlo (1993)
 Hans de Moel (2000)  Joanne Mol (1986)
 Jos Mol (1985)  Jos de Moor (1994)
 Margrit Muskens (1992)  Jeroen Nagtegaal (1987)
 Nora Neeleman (1996)  Carine Nieman (1982)
 Philip Nienhuis (1981)  Marije Nieuwendijk (1994)
 Muriel Niewold (1984)  Mathieu Nijenhuis (1996)
 Arjen Oord (1996)  Aaike van Oord (1999)
 Kevin Ooteman (1996)  Harald Opdam (1987)
 Wouter Ordelman (1991)  Janneke Ottens (1982)
 Maarten Papo (1998)  Robert Parinussa (2005)
 Harald Pater (1996)  Ineke Peeters (1995)
 Judith Peeters (1991)  Jacques Peeters (1995)
 Steven Pitka (1989)  Irene Pleizier (1998)
 Hedwig van der Pol (1997)  Jan van Poppel (1990)
 Erhard Pots (1996)  Alexander Prick (2000)
 Marc Reijnders (1987)  Jessica Reker (1990)
 Willinda Rhebergen (1993)  Christiaan Rieffe (1989)
 Sacha de Rijk (1984)  Roeland Roeterdink (1993)
 Lonneke Rovers (1992)  Hans de Ruiter (1977)
 Stefan Sariowan (1989)  Jeroen Schokker (1993)
 Tim van der Schriek (1993)  Anne Schulp (1993)
 Leontine de Senerpont Domis (1995)  Lesley Smit (1996)
 Jonna Snoek (1997)  Thijs van Soest (1990)
 Alouske Spaanderman (1977)  Sigrun Spaans (1981)
 Guido Spanjaard (1999)  Ingrid Spillekom (1994)
 Charlotte Spliethoff (2001)  Marleen Stam (1990)
 Paloma Stam (1989)  Margo Steehouwer (1992)
 Barbara Steffelaar (1985)  Rene Sterk (1996)
 Petra Stolk (1994)  Karin Stone (1990)
 Vincent Stork (1993)  Paul Timmerman (1985)
 Rinke Timmerman (1993)  Iris Verhagen (2003)
 Philip Verhagen (1984)  Michiel Verhoef (1991)
 Pieter Verschragen (1980)  Klaas Verwer (1998)
 Arjan van Vliet (1995)  Sander Vlotman (1993)
 Dennis Voeten (2000)  Bart de Vries (2000)
 Berend Vrouwe (2001)  Natasja Vugts (1987)
 Jakko van Waarde (1987)  Erik Wanningen (2000)
 Hein-Jakob Wasser (1981)  Roy Boots (2005)
 Ruben Weeda (2002)  Johan Weijers (1997)
 Marcel Welie (1991)  Els van Wenum (1979)
 Frank Wesselingh (1988)  Bart Wickel (1992)
 Ane Wiersma (1997)  Marlies Wijckerheld Bisdom (1981)
 Mechteld Wisse (1989)  Jos Wit (2000)
 Diana Woei Tioen Kie (1984)  Peter Wouters (1981)
 Wouter Wuite (1989)  Matthias Zeeman (1996)
 Irene Zeldenrust (1995)  Leo Zijerveld (1985)
 Jasper Zoethout (2000)  Jonathan Zwaan (1992)
Edine Bakker (2006) Merijn Bas (2007)
Erik-Jan van den Berg (2006) Nadja den Besten (2008)
Tesse Bijleveld (2007) Suzanne Hessels (2009)
Kevin Buijs (2008) Xante Duivenbode (2009)
Koen Eggen Joost le Febre
Thomas van Gerve (2008) Maarten Huijgen (2007)
Leonie Kiewiet (2009) Nick van Klaveren (2008)
Anne Kleene (2006) Joas van der Laan (2006)
Matthijs Bloem (2009) Robin du Mée (2006)
Aafke Mertens (2006) Govert ter Mors (2010)
Marleen Mulder (2008) Eisse van den Oever (2008)
Jarmo Pietersen (2006) Thomas Oudega (2008)
Maarten Plug (2006) Sjef Rijnaarts (2006)
Evelien Rost (2007) Jesper van Schilt (2006)
Jennifer Stroo (2007) Inja Thijssen (2007)
Nanne Tolsma (2008) Bertram Uunk (2007)
Stef Verdonk (2007) Hilbert Weemstra (2007)
Wieske Wentink (2005) Hugo Wester (2005)
Isis van Wetten (2007) Marcel Wijnands/Vince Hulskemper (2006)
Michael Willig (2008) Jesper van Schilt (2006)
Evy Kalker (2009) Sietze de Graaff (2009)
Bram Wassenaar (2009) Max Jansen (2009)
Pim Kaskes (2009) Heleen Vos (2010)
Eva van der Voet (2010) Wilmer Roest (2010)
Sjoerd Robertson (2010) Puck van der Linden (2011)
Carlette Blok (2010) Alexander Kok (2009)
Rosa Pols (2010) Bas van der Velden (2010)
Tim Grandjean (2011) Jessie Rodermans (2011)
Lisa van Mens (2011) Vincent Schinkel (2011)
Lara Borst (2012) Ellen Schulten (2010)
Max Holthuis (2011) Claudia Tóth (2011)
Lisanne van Huijstee (2010) Reinier van ’t Veer (2010)
Jonathan Kranenburg (2011) Max de Kruijf (2011)
Willemijn van Leeuwen (2012) Maarten van Diepen (2012)
Lennart Querelle (2011) Fenneke van de Poll (2013)
Anne Pronk (2012) Frédéric van Vessem (2010)
Rosa de Boer (2011) Oeki Verhage (2012)
Lisa Hageman (2011) Rosa Verheij (2013)
Jorrit van der Schot (2013) Iris van Essen (2013)
Hobie van Zadelhoff (2013) Evalien van der Valk (2013)
Evelien Brand (2014) Yusuf Erol (2014)
Maarten Sol (2015) Robin Wimmers(2013)
Hannes Groot (2010) Hugo Koopman (2014)
Jesper Volmer (2013) Oscar Kloostra (2015)
Annelotte Weert (2013) Martijn Mineur (2013)
Priscilla Bosma (2015) Emma Knecht (2015)
Sebastian Mulder (2013) Marjolein Daeter (2015)
Coen van Eijbergen (2014) Ayra Goede (2015)
Patrick Smit (2015) Jasper Bosschaart (2014)
Anna Pals (2013) Paul Snijder (2015)
Gianni Jesterhoudt (2009) Wim Keja (2015)
Teun Beemster (2012) Iris van der Werf (2013)
Welmoed Lauwerier (2015) Naomi Lamers (2014)
Riemer Stelwagen (2012) Rosanne Huybens (2014)
Sofie Bosmans (2013) Thomas Kuijt (2015)
Tijmen Opsomer (2012) Marion Kroon (2017)

Sponsoren