Geschiedenis

In mei 2011 werd de langverwachte Lustrumkroniek MMX aan het volk tentoongesteld. Dit onovertroffen boekwerk weet de rijke geschiedenis van GeoVUsie treffend te verhalen. Op deze pagina vindt u enige fragmenten uit Liber II – Memoriae Antuiquae. De voorloper van GeoVUsie, de G.V.V.U, werd in 1946 ongeveer gelijktijdig met het Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Studenten Overleg (N.G.M.S.O.) opgericht. Exacte data ontbreken in de archieven.

De kronieken van de NGMSO vermelden de Geologen Vereniging (van de) VU (GVVU) als één van de oprichters, reeds in 1946. Geschriften uit de beginperiode van GeoVUsie reppen zelfs van een vereniging voor fysisch geografen, genaamd “Varenius”, die in de jaren ’60 zou zijn opgericht. Deze zou later ten grave zijn gegaan om in de late jaren ’70 weer te herrijzen.

Tussen beide verenigingen en hun leden bestond een “gezonde rivaliteit”, waarbij “het superioriteitsgevoel bij de geologen opviel”. Helaas bleken beide verenigingen niet groot genoeg om zichzelf fatsoenlijk in stand te houden. Door vooruitziende bestuursleden werd de wederzijdse afkeer overboord gegooid en op een fusie aangestuurd. Op de 18e december 1980 werden Varenius en de GVVU opgeheven om plaats te maken voor een enkele vereniging voor aardwetenschappers. Over de te kiezen naam vond nog een heftig debat plaats, maar uiteindelijk werd gekozen voor het toepasselijke GeoVUsie, in plaats van bijvoorbeeld “Ter Grave Gedragen”. Overigens erfde de nieuwe Voorzitter de Hamer en Ambtsketting van de GVVU en met zijn eerste ferme hamerslag brak een nieuw tijdperk aan.

De toenmalige Voorzitter, dhr. Peter L. Bom, beschrijft de oprichtingsvergadering als volgt:

In deze pufpauzes werden met drank en sigaretten de onheilsprofeten en doemdenkers zodanig het zwijgen opgelegd dat met de minst denkbare meerderheid voor de naam GeoVUsie kon worden gekozen. Het was al middernacht geweest en het tellen van de stemmen ging minder nauwkeurig dan we tevoren van een degelijke commissie zouden kunnen hebben verwacht. Maar men kwam na lang beraad uit op een meerderheid van 50% plus één stem voor het voorstel de boreling de naam GeoVUsie mee te geven. Hierna is het nog lang onrustig geweest die nacht op de F-gang, en inmiddels weten we na 30 jaar dat de kleine zich heeft ontwikkeld tot een zelfstandige volwassene met een goede betrekking en een gouden carrière voor zich.

Over het prille begin

In de begindagen van de vereniging was er nog geen borrelruimte beschikbaar. Daarom weken de dorstige aardwetenschappers uit naar café “De Wetering”, waar op donderdagavond flink aan het pils werd gezeten, “zeker toen bekend werd dat het bestuur elke keer rond middernacht een gratis rondje weggaf”. Maar de lezer moet niet denken dat er verder niets gebeurde. Men zorgde ervoor dat de studenten werden betrokken bij de vereniging (onder andere door een sociale introductie voor de eerstejaars en genoemde borrel), dat GeoVUsie bekendheid kreeg bij de andere verenigingen, men sleepte meteen een N.G.M.S.O.-congres binnen, de eerste StuKa werd veroverd en de geboorte van een alleskunner vond plaats. Kortom, juist in die eerste jaren werd een fundament gelegd voor de latere successen van de vereniging.”

De Geboorte van de Donderdorst

“Op een goede dag kreeg een van de actiefste leden van de vereniging, huidig Erelid Dick Edelman een goddelijke ingeving die het leven voor de studenten voorgoed zou veranderen; de Donderdorst. Nu was het al gemeengoed om donderdagavond een pilsje te drinken in het café, maar voor de arme student was het toch voordeliger om een lekker fris flesje bier te drinken in de toenmalige studentenruimte “In den Koele Blonde”, M-062. Het bleek een gouden greep en de omzet bereikte recordhoogten, “ongetwijfeld te danken aan de tropische temperaturen in de GeoVUsiekamer (30º)”. Het was duidelijk afzien toentertijd.

Een stukje recente geschiedenis

Waar heden de “Houtzagerij in den Koele Blonde” gehuisvest is, werden voorheen de planken op maat gezaagd voor de diverse projecten van de naastgelegen werkplaats. Maar op een goede dag in 2005 werd deze ruimte in gebruik genomen als studentenruimte en bar van GeoVUsie. Was de vorige ruimte wat groter in omvang, de nieuwe locatie maakte dit goed met een prachtige houten vloer, een schitterende bar en niet onbelangrijk, een tweetal taps met heerlijk koel Brand Bier uit het fust. Het was dan ook een gelukkige toevalligheid dat het zilveren lustrum gevierd kon worden in een dergelijke gelegenheid.

Het recente verleden werd gekenmerkt door diverse ontwikkelingen die de vereniging ingrijpend hebben veranderd. Ten eerste ging in september 2006 de studie Aarde en economie van start. De Aard-wetenschappers besloten grootmoedig deze nieuwe studenten onder hun hoede te nemen. Het gevolg was een verdubbeling van het aantal eerstejaars en dus een gestage ledengroei. Ondertussen hebben diverse Aarde en economen zitting gehad in het Bestuur, waarvan twee niet onverdienstelijke penningmeesters (het blijven tenslotte liefhebbers van duiten). Deze Aarde en economen konden meteen genieten van een van de beste feesten van de vereniging: het eerste grootschalige GeoVUsie Oktoberfest ooit, een daverend succes. In 2007 werd het Oktoberfest verhuisd, en wel naar de TenT. Voortaan kunnen ijverige studenten jaarlijks genieten van de dampen uit het met bier doordrenkte tapijt wanneer ze hun tentamens maken. Nog in hetzelfde jaar is het SI-weekend voor de laatste keer in Wellerlooi gehouden omdat de locatie te klein werd voor de nieuwe aanwas. De volgende jaren zou de boel verhuizen naar Ellertshaar. Tevens is de Loopbaandagcommissie opgegaan in een stichting, evenals de bar, opdat de zaken in de toekomst een stuk overzichtelijker zijn.”

De wortels van GeoVUsie rijken ver en diep, maar nog belangrijker is: waar gaan we heen? Een vraag die elk lid zonder twijfel kan beantwoorden.

Vrij naar de Lustrumkroniek MMX, met dank aan Frank Zwaan, Roy Boots en Alexander Kok; Lustrumboekcommissie MMX.

Sponsoren