Houtzagerij in den Koele Blonde

De Stichting beheert de Houtzagerij in den Koele Blonde, d.w.z. de barbezigheden en financiën. Het Bestuur zorgt samen met de Feestcie voor een schone bar, voldoende voorraad en barpersoneel. Ook verzorgen ze borrels buiten de Houtzagerij, bijvoorbeeld in de Tuinzaal. De Stichting staat los van GeoVUsie en kent derhalve een Raad van Toezicht. De Raad vergadert een aantal maal met het Bestuur om te kijken of alles goed gaat en dingen als een begroting te bespreken. De kascontroles van de Stichting worden verzorgd door een aantal leden van de Raad van Toezicht en de kascontrolecommissie van GeoVUsie.

Bestuur

Voorzitter Danique Wetzels
Secretaris Maria de Roever
Penningmeester Co Eijpe
Algemeen Bestuurslid Milo van Hulst
Algemeen Bestuurslid Sven de Boorder
Algemeen Bestuurslid Youri Jansen

Raad van Toezicht

Voorzitter Charlotte Kaijzer
Secretaris Daan Sonneveld
Raadslid Casper Schutte
Raadslid Jetske de Jong
Raadslid Marit Jeijsman

Sponsoren