Verwante verenigingen

Zusjes

UAV:

www.uavonline.nl

De Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging is de studievereniging voor Aardwetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Sinds 2013 gaat de vereniging als UAV door het leven. Het UAV is ontstaan bij de fusie tussen UGV en Drift’66. Ze organiseren verschillende activiteiten waaronder symposia, roeitochten, excursies, gala’s etc. Ook hebben ze ieder jaar het st. Barbarafeest waarbij het traditie is om met bloemkolen te gooien.

MV:

www.mv.tudelft.nl

De Mijnbouwkundige Vereeniging is de studievereniging van Technische Aardwetenschappen aan de TU Delft. Sinds 1892 houdt de vereniging zich bezig met de belangen van de studenten en organiseert allerlei verschillende activiteiten. Daarnaast draagt de vereniging zorg voor café Het Noorden in de binnenstad van Delft. Hier kunnen studenten en alumni heerlijk samen een biertje drinken.

 Pyrus:

www.pyrusbwa.nl

Pyrus is de studievereniging van de bachelor  Bodem, Water, Atmosfeer aan de Wageningen Universiteit  en daarnaast ook van de masteropleidingen Earth & Environment, Geoinformation Science en Climate Studies. Pyrus organiseert vele verschillende activiteiten voor haar leden , zoals weekenden, excursies, lezingen, borrels en de jaarlijkse kaasfondue.  Een bijzonder jaarlijks terugkerend evenement is het Studentenkampioenschap Grondboren en gaat er daarbij om dat je zo snel mogelijk 1.20 meter diep boort. Vele teams, van binnen en buiten Wageningen, werken zich hierbij in het zweet.

Gaos

www.svgaos.nl

Studievereniging GAOS; Geografische Activiteiten en Onderwijs voor Studenten: vereniging voor studenten Aardwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Sinds 17 november 1992 als officiële vereniging, opvolger van LULOFS. De vereniging organiseert activiteiten, excursies, lezingen, feesten en sportieve activiteiten voor haar leden.

Sarphati:

www.svsarphati.nl/

Sarphati is de studievereniging voor studenten Sociale Geografie & Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sarphati kent een open sfeer en streeft ernaar studenten zoveel mogelijk uit hun studietijd te laten halen.  Daarom organiseert Sarphati regelmatig activiteiten voor haar leden, velen hebben een educatief tintje, zo worden er symposia, docu-avonden en verschillende rondleidingen georganiseerd.  Ook is er natuurlijk de wekelijkse borrel en worden er ieder jaar meerdere reizen naar het buitenland georganiseerd.

Egea Amsterdam:

https://egea.eu/

Egea Amsterdam is een samenwerking tussen alle geowetenschappenstudies in Amsterdam en is onderdeel van de internationale organisatie Egea. Deze organisatie bevordert de contacten tussen geowetenschappen studenten in heel Europa. Dit doen we door het organiseren van leuke en leerzame activiteiten in verschillende landen waarbij studenten met elkaar in contact kunnen komen en zo hun netwerk kunnen uitbreiden.

Broertjes

Gyrinus natans:

www.gyrinus.nl

Gyrinus natans is de Faculteitsvereniging van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen aan de VU voor Biologie en Biomedische Wetenschappen. De vereniging bestaat uit het bestuur en 15 commissies die samen allerlei activiteiten organiseren, van excursies, lezingen en Biokampen tot mooie feesten in Amsterdam. In onze ledenkamer, de GyrinusKamer, is iedereen welkom om een kop koffie te drinken, een spelletje te spelen of om een praatje met het bestuur te maken.

Subliem:

www.subliem-vu.nl

Subliem is de studievereniging van de bacheloropleiding Science, Business & Innovation aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. S.V. Subliem organiseert regelmatig zowel ontspannende als educatieve activiteiten voor haar leden. Op onze website vindt u meer informatie over de vereniging, de studie, georganiseerde activiteiten en andere zaken waarmee Subliem zich bezig houdt.

ACD:

https://www.acdweb.nl/

Het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD) is de studievereniging voor Scheikunde- en Chemistry-studenten in Amsterdam. De vereniging behartigt de belangen van de studenten Scheikunde en aanverwante studies. Dit doet het ACD door het verzorgen van studiegerelateerde zaken, zoals de boekverkoop, onderwijszaken en bedrijfsexcursies. Voor ontspanning worden er ook leuke activiteiten georganiseerd, zoals wekelijkse borrels, excursies, feesten, sportactiviteiten en andere leuke uitjes. Het ACD-bestuur wordt hierin gesteund door de vele commissies.

Anguilla:

www.anguilla.vu

Studievereniging Anguilla is de studievereniging van Gezondheid en Leven aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het doel van Anguilla is om alle Gezondheid en Leven studenten een gezellige studententijd te bezorgen. Naast excursies naar studiegerelateerde bedrijven en instituten, worden er ook gezellige borrels, feestjes en weekenden georganiseerd. Naast alle gezellige uitstapjes kun je als lid van Anguilla ook studieboeken met korting kopen.

MENS:

www.mens-vu.nl

Studievereniging Mens is een jonge en bloeiende vereniging voor studenten Medische Natuurwetenschappen (MNW), en zet zich op allerlei manieren in voor deze studenten.

MFVU:

www.mfvu.nl

De MFVU, medische faculteitsvereniging VU medisch centrum, is de studievereniging van geneeskunde voor de VU. De vereniging bestaat uit 23 commissies met meer dan 100 actieve leden. Zij organiseren heel veel verschillende activiteiten zoals een sportdag, een zeilweekend, een gala, verschillende feesten en natuurlijk hebben wij elke woensdag borrel. Hiernaast is de MFVU actief binnen het onderwijs en worden de witte jassen ceremonie en verschillende fora georganiseerd.

EOS:

www.eos-vu.nl

EOS, dé vereniging van de FSW (Faculteit der Sociale Wetenschappen) aan de VU. De faculteitsvereniging is vernoemd naar EOS, de Godin van de Morgenstond, en is opgericht op 27 augustus 1996. Met bijna 2000 leden is EOS inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste en gezelligste verenigingen van de VU.

STORM:

https://svstorm.nl/

Storm, is de studievereniging van de afdelingen Wiskunde en Informatica van de Faculteit der Exacte Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. STORM is een afkorting voor STudenten ORganisatie Mathematici, maar de vereniging is er lang niet voor wiskundigen alleen. Ook studenten van computerstudies kunnen lid worden. Ze verkopen boeken, houden een tentamenarchief bij, onderhouden contact met het bedrijfsleven en bieden ook nog is gezelligheid voor hun leden.

Salus:

www.salus.online/

Studievereniging Salus is de studievereniging van Gezondheidswetenschappen. Salus is dan ook de godin van de Volksgezondheid. Het is een vrij jonge vereniging die nu 5 jaar bestaat en ongeveer 650 leden heeft. We hebben verschillende commissies welke zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten organiseren zoals een studiereis, Carrièredag of het maken van ons tijdschrift. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website:

VCSVU:

www.vcsvu.nl

De VCSVU (Vereniging van ChemieStudenten aan de Vrije Universiteit) is opgericht op 1 oktober 1964, , en is de studieverenigingen voor alle studenten Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit. Naast de verkoop van boeken en het verzamelen van oude tentamens ter inzage, organiseert de VCSVU vele activiteiten waar zowel leden als niet-leden op af komen.

VSPVU:

http://vspvu.com/

De VSPVU is de Vereniging voor Studenten Psychologie en pedagogiek aan de Vrije Universiteit en organiseert reeds jaren allerlei activiteiten voor de studenten die studeren aan de faculteit van Psychologie en Pedagogiek van de VU. In 1947 opgericht en gegroeid tot de vereniging die het nu is. De studievereniging organiseert allerlei activiteiten voor hun leden. Deze activiteiten worden georganiseerd op zowel sociaal gebied als ook op studiegerelateerd gebied. Om zelf mee te kunnen doen aan de activiteiten kun je lid worden van de VSPVU en vier jaar lang profiteren van de korting op studieboeken en activiteiten.

V.I.B.:

https://vereniginginbeweging.com//

De Vereniging In Beweging (V.I.B.) is de studievereniging van de Faculteit der Bewegingswetenschappen Amsterdam. Op dit moment kent deze studievereniging een Dagelijks Bestuur van vijf personen, acht vaste commissies, drie tijdelijke commissies en ongeveer zevenhonderd leden. Met meer dan veertig activiteiten op jaarbasis wordt er door de verschillende commissies alles aan gedaan om een zo gevarieerd en interessant mogelijk aanbod aan activiteiten te bieden. Borrels, boekenverkopen, feesten, sporttoernooien, het gala, de wintersport, de broertjes/zusjesdag en genoeg andere activiteiten om de studenten Bewegingswetenschappen niet alleen bij hun studie te begeleiden, maar ook mee te helpen aan een onvergetelijke studententijd!

FSR der Bètawetenschappen:

http://www.facebook.com/fsrbeta

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Bètawetenschappen. De FSR is er om de belangen van studenten te behartigen, wat inhoudt dat studenten via de FSR inspraak en medezeggenschap hebben in de beslissingen die op en over de faculteit genomen worden. De FSR is de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur.
Kamer: WN-M112
E-mail: fsr.beta@vu.nl
WhatsApp: +31622929541
Telefoon: 020 – 5987239

UAV

De Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging is de studievereniging voor Aardwetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Sinds 2013 gaat de vereniging als UAV door het leven. Het UAV is ontstaan bij de fusie tussen UGV en Drift’66. Ze organiseren verschillende activiteiten waaronder symposia, roeitochten, excursies, gala’s etc. Ook hebben ze ieder jaar het st. Barbarafeest waarbij het traditie is om met bloemkolen te gooien.

MV

De Mijnbouwkundige Vereeniging is de studievereniging van Technische Aardwetenschappen aan de TU Delft. Sinds 1892 houdt de vereniging zich bezig met de belangen van de studenten en organiseert allerlei verschillende activiteiten. Daarnaast draagt de vereniging zorg voor café Het Noorden in de binnenstad van Delft. Hier kunnen studenten en alumni heerlijk samen een biertje drinken.

Pyrus

Pyrus is de studievereniging van de bachelor  Bodem, Water, Atmosfeer aan de Wageningen Universiteit  en daarnaast ook van de masteropleidingen Earth & Environment, Geoinformation Science en Climate Studies. Pyrus organiseert vele verschillende activiteiten voor haar leden , zoals weekenden, excursies, lezingen, borrels en de jaarlijkse kaasfondue.  Een bijzonder jaarlijks terugkerend evenement is het Studentenkampioenschap Grondboren en gaat er daarbij om dat je zo snel mogelijk 1.20 meter diep boort. Vele teams, van binnen en buiten Wageningen, werken zich hierbij in het zweet.

Gaos

Studievereniging GAOS; Geografische Activiteiten en Onderwijs voor Studenten: vereniging voor studenten Aardwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Sinds 17 november 1992 als officiële vereniging, opvolger van LULOFS. De vereniging organiseert activiteiten, excursies, lezingen, feesten en sportieve activiteiten voor haar leden.

Sarpathi

Sarphati is de studievereniging voor studenten Sociale Geografie & Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sarphati kent een open sfeer en streeft ernaar studenten zoveel mogelijk uit hun studietijd te laten halen.  Daarom organiseert Sarphati regelmatig activiteiten voor haar leden, velen hebben een educatief tintje, zo worden er symposia, docu-avonden en verschillende rondleidingen georganiseerd.  Ook is er natuurlijk de wekelijkse borrel en worden er ieder jaar meerdere reizen naar het buitenland georganiseerd.

Sponsoren