Lustrumgala (opnieuw invullen)

Eenmalige machtiging SEPA incasso Lustrum Gala
Naam : GeoVUsie
Adres : Boelelaan 1085
Postcode : 1081HV
Land : Nederland
Woonplaats : Amsterdam
Incassant ID : NL78ZZZ405341510000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan studievereniging GeoVUsie om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven in overeenstemming met de opdracht van studievereniging GeoVUsie.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Activiteit: Lustrum Gala

Bedrag: €90,-