Als trainee aan de slag bij Nationaal Watertraineeship

  • Trainee
  • Werkstudent
  • Den Haag

Site Nationaal Watertraineeship

Trainee Programma Deltanatuur

Ga jij meewerken aan toekomstbestendige grote wateren? Wil jij werken aan robuuste en veerkrachtige ecosystemen in de Nederlandse Delta? Dan is deze functie bij Staatsbosbeheer echt iets voor jou!

Waar ga je werken?

Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. Staatsbosbeheer wil mensen betrekken bij de natuur die hen raakt “We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland”.

Jouw bijdrage

Als trainee ga je voor twee jaar aan de slag binnen het Programma Deltanatuur. Het programma Deltanatuur is een landelijk strategisch programma van Staatsbosbeheer en bestaat uit vier onderdelen: ZW Delta, Grote Rivieren, IJsselmeer en Waddengebied.

De missie van Programma Deltanatuur is “Wij werken samen aan robuuste en veerkrachtige ecosystemen in de Nederlandse Delta”. Dat doet Staatsbosbeheer samen met partners zoals Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincies en waterschappen.

In de samenwerking met Rijkswaterstaat aan bijvoorbeeld de KRW Planstudie Oost Nederland lever je inhoudelijke bijdragen om maatregelen uit te voeren om de ecologische waterkwaliteit in en langs de Rijntakken (IJssel, Waal, Nederrijn en Lek) te vergroten. In dit project (KRW Planstudie) zorg je er samen met je collega’s voor dat de ingrepen en maatregelen integraal afgewogen worden.

Systeemdenken en integraliteit staan centraal. Er is aandacht voor alle belangen en functies zoals: biodiversiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid, recreatie, scheepvaart, etc. Staatsbosbeheer werkt vanuit een systeembenadering. De kerngedachte is te werken aan het “DNA van de rivier” zoals verwoord in de SmartRivers aanpak.

Jouw team

Als trainee word je landelijk ingezet en ben je met name betrokken bij landschap ecologische vraagstukken over het rivierengebied (Rijntakken en Maas). Je komt in aanraking met experts op het gebied van ecologie, hydrologie en programmamanagement.

De plaats van waaruit je werkt is Amersfoort en frequente aanwezigheid in het gebied is van essentieel belang. Er wordt ook regelmatig vanuit huis gewerkt (via Teams)..

Je draait mee in landelijke programma’s in en langs de grote rivieren zoals Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000. Daar ga je vanuit Staatsbosbeheer concreet inhoudelijk mee aan de slag.

Met de PAGW wil het Rijk werken aan toekomstbestendige grote wateren waarin goede waterkwaliteit en hoogwaardige natuur samengaan met een sterke economie. Dat doen we door leefgebieden aan te leggen en te herstellen, verbindingen tussen zout en zoet water en tussen land en water te herstellen en natuurlijke dynamiek terug te brengen; werken aan systeemherstel.

Vanuit PAGW Rivieren werken we met de zogenaamde hotspots: IJssel- Vechtdelta, Biesbosch-Rijn-Maasmonding, Gelderse Poort en de Grensmaas. Ook is er aandacht voor de verbinding tussen deze hotspots via corridors en stapstenen (denk aan nevengeulen en natuurvriendelijke oevers).

Wie ben jij?

  • Interesse en begrip voor natuurlijke systemen en processen in het rivierengebied. Denk aan hydrologische, geomorfologische en ecologische processen.
  • Nieuwsgierig, constructief in communicatie en proactieve werkwijze zodat je binnen de diverse organisatieonderdelen van Staatsbosbeheer je weg weet te vinden.
  • Samenwerkingsgericht, in staat om verbindingen te leggen intern (o.a. provinciale eenheden / beheerteams) en extern tussen verschillende organisaties.
  • Je kunt goed luisteren en kritische vragen stellen wanneer nodig. Je weet informatie goed te analyseren, samen te vatten en op papier te zetten en kunt het goede verhaal aan de juiste personen vertellen.

Het programma van het Nationaal Watertraineeship

Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt onder andere trainingen op het gebied van vakinhoudelijke, persoonlijke én professionele ontwikkeling. Denk aan coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij vier verschillende organisaties in de sector. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een breed netwerk.

Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar bij één werkgever over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen. Jouw duurzame toekomst begint hier!

Wil jij meer weten over deze functie?

Neem dan contact met ons op via 070 3 319 949.

Solliciteren doe je doormiddel van het versturen van je CV, diploma, cijferlijst, motivatie en een foto van jezelf naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nationaalwatertraineeship.nl.