Trainee voor het programma Natuurinclusief Drenthe

 • Trainee
 • Drenthe

Site Nationaal Bodemtraineeship

Ben jij een trainee die aan de slag wil met de biodiversiteitsopgave in het Natuur Netwerk Drenthe (NND) oftewel de natuur in het buitengebied en de dorpen en steden?!

Net als rest van de wereld heeft Drenthe te maken met snelle achteruitgang van biodiversiteit. Planten- en diersoorten die kort geleden nog vanzelfsprekend waren, dreigen te verdwijnen of zijn er zelfs al niet meer. De biodiversiteits- stikstof- en klimaatcrisis vragen om stevige maatregelen die grote impact hebben op de manier waarop we met de natuurgebieden en het landelijk gebied omgaan. De provincie Drenthe werkt in opdracht van het Rijk aan plannen om de crisis in samenhang met elkaar op te lossen. Belangrijke programma’s waaraan we werken zijn het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Programma Natuurinclusief Drenthe

Onderdeel van het PNP is het programma Natuurinclusief Drenthe dat zich met name richt op het buitengebied waar ook de dorpen en steden deel vanuit maken. Het vormt een onmisbare schakel bij het herstel van biodiversiteit. We kunnen de doelen voor onze natuurgebieden binnen N2000 en NNN alleen halen als ook de natuurkwaliteit in het buitengebied op orde is. In Drenthe werken we hiervoor met de Basiskwaliteit natuur (BKN). De BKN is een instrument die gemeenten en waterschappen kan helpen inzicht te krijgen in de biodiversiteit binnen hun gemeenten, draagvlak te creëren voor natuur en biodiversiteitsdoelen te stellen. We haken ook aan bij de Agenda Natuurinclusief van het Rijk (zie: https://agendanatuurinclusief.nl/). De agenda omvat thema’s als Natuurinclusief bouwen, infrastructuur, energie en onderwijs en bewustwording.

Het buitengebied kent vele “eigenaren” en dat betekent dat de provincie de doelen niet alleen kan realiseren maar samenwerkt met partners zoals gemeenten, waterschappen, En verschillende natuurorganisaties, zoals het IVN en landschapsbeheer Drenthe. De afgelopen twee jaar hebben we het kennisplatform “Bermberaad” opgericht waarbij gemeenten, waterschappen en overige gebiedspartners kennis uitwisselden over ecologisch bermbeheer. We willen dit platform verbreden met o.a. de thema’s zoals deze beschreven de agenda Natuurinclusief.

Wat verwachte we (in ieder geval) van je

Jij zoekt de verbinding met ander opgaven zoals klimaat, water en stikstof. Binnen het provinciehuis leg je contact met ander teams maar je gaat ook in gesprek met gemeenten, waterschappen en andere gebiedspartners. Naast een aantal vaste taken en projecten bedenk je zelf ook projecten en activiteiten die bijdragen of anderen inspireren om de doelen van het programma te realiseren.

 • Gemeenten helpen bij het implementeren van de BKN, hiervoor ga je samen en zelfstandig op pad met de Drentse versie van het BKN, organiseer je bijeenkomsten voor mogelijke partners en ga je in overleg over welke rol de BKN kan hebben bij beleid en projecten;
 • Helpen bij het opzetten en de uitwerking van de monitoring van de BKN waarmee we kunnen toetsen of we onze doelen behalen;
 • Met concrete projecten geef je invulling aan de agenda Natuurinclusief voor de provincie Drenthe, daarbij kun je denken aan projecten op het gebied van Natuurinclusief bouwen, energie, infrastructuur en bewustwording;
 • Verbreden van het bermberaad met de thema’s uit de agenda Natuurinclusief;
 • Het organiseren van bijeenkomsten met gebiedspartners om een gezamenlijk gevoel van urgentie te creëren en organisaties in beweging te zetten om Natuurinclusief te gaan werken

Wij zoeken:

 • Je bent een gedreven persoon die zich de achteruitgang van de biodiversiteit aantrekt en die zich wil inzetten om in de Drenthe biodiversiteit te versterken;
 • Je bent een sociaal persoon en je vindt het leuk een netwerk te onderhouden en uit te bouwen;
 • Je vindt het leuk projecten te draaien en op te treden als projectleider voor verschillende projecten die bijdrage naan de basiskwaliteit natuur in Drenthe;
 • Je hebt aantoonbare ecologische kennis of je bent in staat deze kennis je snel eigen te maken.

Wat bieden we jou:

 • Een leuke en leerzame werkomgeving waar je komt te werken in een klein maar enthousiast team waar mensen aan verschillende projecten en processen werken;
 • Begeleiding bij het leren kennen van de organisatie en bij (de start van) projecten;
 • Onderdeel van het Drenthe Traineeship, met extra aandacht voor natuurherstel in de provincie.

Nationaal Bodemtraineeship
Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt trainingen op het gebied van persoonlijke én professionele ontwikkeling, coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de keten. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een brede blik. Tijdens het traineeship leer je veel over natuurherstel in Drenthe, maar ook de water- en bodemsector en jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen en ben je een specialist op het gebied Drenthe.

Meer weten?
Neem contact op met Bart van de Ven 06 – 34 21 88 69

Solliciteren doe je doormiddel van het versturen van je CV, diploma, cijferlijst, motivatie en een foto van jezelf naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nationaalbodemtraineeship.nl.